SOL-TECHBIOKOMINKI.PL
Regulamin korzystania z e-Kart Upominkowych - SOL-TECHBIOKOMINKI.PL
Regulamin korzystania z e-Kart Upominkowych

Regulamin e-kart upominkowych SOL-TECHBIOKOMINKI.PL
[Wersja obowiązująca od dnia 03.07.2024 r.]

1. Definicje:

1.1. SOL-TECHBIOKOMINKI.PL – wydawca e-Kart Upominkowych, tj. SOL-TECH s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 24/6, 31- 539 Kraków, posiadająca NIP 6751496660.

1.2. E-karta Upominkowa lub e-Karta – bon towarowy na okaziciela (w formie kodu numerycznego) wydawany przez SOL-TECHBIOKOMINKI.PL, upoważniający do dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym SOL-TECHBIOKOMINKI.PL do wartości limitu kwotowego określonego w e-Karcie Upominkowej.

1.3. Sklep Internetowy - część serwisu internetowego prowadzonego przez SOL-TECH s.c. pod adresem internetowym https://sol-techbiokominki.pl umożliwiająca zawieranie pomiędzy SOL-TECHBIOKOMINKI.PL a klientami SOL-TECHBIOKOMINKI.PL umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.4. Produkt – produkt dostępny w Sklepie Internetowym.

1.5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz e-Karty Upominkowej, korzystający z e-Karty Upominkowej.

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Warunki ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z e-Kart Upominkowych.

2.2. E-Karta Upominkowa jest kartą na okaziciela. E-Karta Upominkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

2.3. E-Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. E-Karty Upominkowej nie można kupić przy użyciu drugiej E-Karty Upominkowej.

2.4. SOL-TECHBIOKOMINKI.PL sprzedaje e-Karty Upominkowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.5. SOL-TECHBIOKOMINKI.PL zobowiązuje się przyjmować ważne e-Karty Upominkowe do realizacji w Sklepie Internetowym w okresie ważności e-Kart Upominkowych. Wykorzystanie e-Karty Upominkowej polega na dokonaniu zakupu Produktu lub Produktów za kwotę nominału e-Karty.

2.6. Po zakupie, e-Karta Upominkowa jest udostępniana przez SOL-TECHBIOKOMINKI.PL w postaci kodu numerycznego przesłanego e-mailem w postaci pliku PDF. Użytkownik wykorzystuje e-Kartę Upominkową poprzez podanie kodu numerycznego e-Karty przy realizacji zakupu (w koszyku, w polu „Mam kupon rabatowy”) w sklepie internetowym SOL-TECHBIOKOMINKI.PL.

2.7. E-Karty Upominkowe są dostępne w nominałach określanych przez SOL-TECHBIOKOMINKI.PL.

2.8. E-Karta Upominkowa jest ważna przez rok od daty jej sprzedaży przez SOL-TECHBIOKOMINKI.PL. Po upływie ważności e-Karty nie można z niej skorzystać. Po upływie ważności e-Karty nie można również uzyskać zwrotu części lub całości niewykorzystanego nominału e-Karty.

2.9. E-Kartę Upominkową można wykorzystać tylko raz (tj. do jednej transakcji). Po pierwszym wykorzystaniu e-Karty nie można skorzystać z niej ponownie. Przy jednej transakcji można skorzystać tylko z jednej e-Karty Upominkowej.

2.10. Przy transakcji z wykorzystaniem e-Karty Upominkowej można kupić jeden lub więcej Produktów. W przypadku gdy wartość transakcji przekracza nominalną wartość e-Karty, do zrealizowania transakcji konieczne jest dopłacenie różnicy między wartością e-Karty, a łączną ceną kupowanych Produktów.

2.11. W przypadku gdy wartość transakcji jest niższa niż nominalna wartość e-Karty Upominkowej, różnica między kwotą transakcji, a nominalną wartością Karty nie jest zwracana Użytkownikowi i Użytkownik nie może wykorzystać tej różnicy w inny sposób.

2.12. Nabycie e-Karty Upominkowej nie uprawnia nabywcy do otrzymywania promocji, prezentów itp. od SOL-TECHBIOKOMINKI.PL.

2.13. W przypadku zwrotu Produktu lub Produktów zakupionych z wykorzystaniem e-Karty Upominkowej (jeżeli takie uprawnienie wynika z regulacji SOL-TECHBIOKOMINKI.PL lub przepisów prawa – np. odstąpienie od umowy zawieranej na odległość), Użytkownik otrzyma zwrot środków w kwocie wykorzystanej do zakupu Produktów. W takim wypadku, z wykorzystanej Karty nie będzie można ponownie skorzystać.

2.14. Użytkownik nie ma możliwości wykorzystania e-Karty Upominkowej w ramach Transakcji, w których do płatności:

a) korzysta z produktów kredytowych, w tym ratalnych, np. płatności ratalnych mBank, Alior lub PayPo

b) wybrał opcję płatności przy odbiorze (przesyłki pobraniowe, odbiór osobisty bez przedpłaty).

2.15. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie SOL-TECHBIOKOMINKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią e-Kartą Upominkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie SOL-TECHBIOKOMINKI.PL, po ich przekazaniu Użytkownikowi.

3. Reklamacje

3.1. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być przesłane na piśmie na adres SOL-TECH s.c. ul. Hetmana Żólkiewskiego 24/6 Kraków 31-539 z dopiskiem „e-Karta Upominkowa– reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: biuro@sol-tech.com.pl.

3.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez SOL-TECHBIOKOMINKI.PL w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

3.4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Stosunki prawne związane z korzystaniem z e-Kart podlegają prawu polskiemu.

4.2. SOL-TECHBIOKOMINKI.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej pod adresem https://sol-techbiokominki.pl/regulamin-e-karty-upominkowej.html.

4.3. Zmiany Regulaminu nie będą upośledzały praw Użytkowników będących konsumentami wynikających z Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu nabycia Karty od SOL-TECHBIOKOMINKI.PL, chyba że będzie to konieczne w celu wykonania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.4. Aktualny Regulamin e-Karty Upominkowej jest publikowany na stronie https://sol-techbiokominki.pl i dostarczany na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.

4.5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 03.07.2024 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl